CBU-2
CBU-1

יישומים לטיפול בעור

ישנן אפליקציות רבות לטיפול בעור, כולל הטיפולים תחת הכותרת “הליכים אסתטיים לא ניתוחיים” ואנו מציעים את הטיפולים המפורטים להלן: