Ekzistojnë dy metoda të transplantimit të flokëve, FUT (Follicular Unit Transplantation) dhe FUE (Follicular Unit Extraction), ndryshimi midis tyre është ndryshimi midis heqjes së flokëve dhe transplantimit.

Metoda FUT:

Në metodën FUT, flokët merren nga zona e dhuruesit si shirit dhe pasi bëhet një prerje në zonën që do të transplantohet, ato transplantohen përsëri në një shirit. Kjo metodë është më e shpejtë dhe më e lirë, por është e nevojshme të merret parasysh mundësia për të mos u dukur plotësisht e natyrshme si imazh. Gjithashtu, për shkak se prerja është bërë, kërkohen qepje, kështu që ekziston mundësia që të mbetet një mbresë, dhe do të duhet më shumë kohë për t’u shëruar. Mesatarisht, duhen 7-8 orë për të transplantuar 3000 qime. (FOTO)

Metoda FUE:

Në metodën FUE, flokët merren një nga një nga zona dhuruese dhe transplantohen në të njëjtën mënyrë. Duke qenë se nuk bëhen prerje, nuk kërkohen qepje, kështu që nuk ka as mbresë dhe as një proces të gjatë shërimi. Gjithashtu, për shkak të natyrës së kujdesshme dhe të përpiktë të procesit, pamja e tij duket shumë më e natyrshme. Megjithatë, kjo metodë zgjat shumë më tepër sepse kërkon më shumë punë, dhe gjithashtu rrit koston. Mesatarisht, nevojiten disa seanca gjatë disa ditëve për të transplantuar 3000 qime. (FOTO)