Ngritja e gjirit

Operacionet e ngritjes së gjirit janë përgjithësisht operacione të preferuara për arsye mjekësore dhe vizuale për shkak të varjes. Arsyet për këto varje janë përgjithësisht për shkak të ushqyerjes me gji, shtimit në peshë, ndërprerjes së sporteve të rregullta dhe rrobave të përdorura në mënyrë jo të duhur gjatë adoleshencës.