Trajtimi i këmbëve të shtrembër

Protezat e kombinuara të këmbëve dhe injeksionet e yndyrës trajtojnë distancën shtesë midis gjurit dhe kyçit të këmbës në trajtimin e këmbëve të shtrembër duke u dhënë atyre pamjen më natyrale të mundshme.