Kirurgjia për zmadhimin e gjirit

Zmadhimi i gjirit është një metodë trajtimi që aplikohet për arsye estetike dhe mjekësore. Ndër arsyet mjekësore, indi i humbur për shkak të kancerit të gjirit zëvendësohet me një protezë, në mënyrë që pacienti të ndihet mirë si nga ana estetike ashtu edhe psikologjike. Përveç kësaj, është e mundur të preferoni thjesht për arsye estetike.